Εγκαίνια σχολείου

Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του ανακαινισμένου σχολείου των Πικουλιανίκων που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουλίου 2018 και 7:00μμ.