Εγκαίνια παλιού σχολείου

Τα εγκαίνια του παλιού σχολείου των Πικουλιανίκων πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου του 2018 όπου παρεβρέθηκαν πολλοί συγχωριανοί.